Category Archive for ‘Adwokat’

Prawo nie dla każdegoby

Dziś wiele mówi się on tym, że studia wyższe nie są gwarancją dla młodych ludzi na znalezienie dobrej pracy i nie dają w zasadzie żadnej perspektywy. Są jednak takie zawody, których nie da się wykonywać bez studiów i ustawicznego doskonalenia, szkoleń oraz zdobywania nowych stopni wtajemniczenia zawodowego. Statystyka pokazuje, że zainteresowanie studiami prawniczymi nie słabnie od lat, niezależnie od sytuacji na rynku pracy. Trzeba dodać jednak, że bycie studentem prawa nie sprawia jeszcze, że będzie się wykonywało ten zawód, co więcej – wielu nie kończy studiów albo nie zdaje na aplikację umożliwiającą dalszy rozwój kariery (jeśli obiera taką ścieżkę). Adwokat, prokurator czy radca prawny to osoby, które wiele musiały przejść, by znaleźć się wśród posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Kandydatom na prawników czasem wydaje się, że pierwsze lata studiowania nie są wcale trudne i wystarczy obycie oraz bystrość, aby móc pójść dalej, jednak im dalej, tym często trudniej, zwłaszcza dla tych, którzy nie do końca przemyśleli swoją decyzję. Prawo jako kierunek nie jest dla każdego, o czym świadczy ilość osób zdobywających uprawnienia i pracujących później w zawodzie. Nawet studia same w sobie nie są wystarczające, aby podjąć pracę, trzeba przejść liczne stadia weryfikujące, czy dany kandydat nadaje się do zawodu. Zdarza się, że ci, którzy ukończyli studia z dobrymi wynikami, nie pracują w zawodzie. Ścieżka rozwoju kariery adwokata, radcy prawnego, sędziego, czy prokuratora jest ściśle określona prawem i jeśli kandydat spełni stawiane mu wymagania oraz przejdzie wszystkie etapy wtajemniczenia zawodowego, może mieć już pewność, że znajdzie zatrudnienie w obranej przez siebie specjalizacji.

Kluczem do sukcesu okazuje się być dobre określenie swoich predyspozycji i znalezienie niszy dla siebie, a także konsekwencja w dążeniu do celu. Na dobrych specjalistów zapotrzebowanie będzie zawsze – bez względu na to, jak bardzo rynek jest nasycony. Szacuje się, że za kilkanaście lat będzie potrzeba jeszcze więcej prawników, niż pracuje obecnie.

Adwokat w filmowej kreacji a rzeczywistośćby

Bardzo często jest tak, że w filmach pewne zawody i grupy społeczne prezentowane są w jeden określony sposób, który nijak ma się do rzeczywistości. Jest to na ogół obraz tendencyjny, stereotypowy, który gdzieś zakorzeniony jest w naszym ogólnym wyobrażeniu o idei zawodu. Bardzo dobrze widać to na przykładzie różnych filmów i seriali o lekarzach, a także o prawnikach. Jedni i drudzy stoją na straży moralności, przede wszystkim służą pacjentom i klientom, stają w ich obronie i interesie, bez względu na daną sytuację. Nasze wyobrażenie często ulega weryfikacji, gdy sytuacje życiowe wymagają na nas skorzystanie z usług czy pomocy wyżej wymienionych. Nie zawsze wszystko przebiega tak sprawnie i dobrze jak w filmie, ale zdarzają się takie momenty, które wbrew temu, co powszechnie się mówi, potwierdzają pierwotną ideę zawodu.

W filmach prawnik to głównie adwokat, który dostaje bardzo trudną i niejednoznaczną sprawę. Jest doskonałym mówcą (zwłaszcza, gdy musi przekonać Ławę Przysięgłych), jest błyskotliwy i zawsze znajduje wyjście z najbardziej trudnej sprawy. W praktyce nie zawsze wszystko wygląda tak dynamicznie i intrygująco jak w filmie, choć zdarzają się adwokaci pełni pasji i profesjonalizmu, nieustępliwi i bardzo dobrze wykształceni. Jedno, co potwierdza i film i praktyka to fakt, że ten zawód jest bardzo prestiżowy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Poszukiwania dobrego prawnika często spędzają sen z powiek wszystkim, którzy potrzebują dobrej reprezentacji w sądzie, a nazwiska najbardziej znane i polecane są rozchwytywane.

Bez względu na to, w jakim celu chce się wynająć adwokata, należy samemu orientować się w sytuacji i być na bieżąco z tematyką, która dotyczy naszej sprawy. W filmach bohaterowie zawsze mogą liczyć na pomoc swojego prawnika, natomiast w rzeczywistości często wszystko wygląda mniej spektakularnie i dobrze mieć plan B na wypadek wystąpienia niespodziewanych okoliczności. Wynajęcie dobrego fachowca nie zwalnia nas z samodzielnej analizy sytuacji i myślenia na każdym kroku.

Dualizm zawodów prawniczych w Polsceby

Każdy kraj ma własne regulacje dotyczące każdego zawodu, które niekiedy na przestrzeni lat ulegają licznym modyfikacjom. Ucząc się do zawodu, zwłaszcza na uczelniach wyższych, studenci poznają system regulacji odnoszący się do ich profesji zarówno w ujęciu historycznym (jak było dawniej, początki, nazewnictwo) jak i porównawczym (zestawienie z innymi krajami). Szczególnie ciekawym zawodem jest prawnik – choć to pojęcie bardzo szerokie, zanim potencjalny kandydat wybierze specjalizację, poznaje cały system prawodawstwa obowiązujący z danym kraju oraz rozmaite ścieżki rozwoju. Jednym z bardziej prestiżowych zawodów jest adwokat. Nie każdy, kto ukończy studia prawnicze, odbędzie aplikację adwokacką i zda egzamin, będzie pracował w zawodzie.

Lista chętnych przewyższa zapotrzebowanie, co nie zniechęca próbujących sił i szczęścia w tym bardzo liczącym się na całym świecie zawodzie. Nieoficjalnie mówi się, że to najbardziej wymagająca i prestiżowa profesja, o czym świadczy między innymi lista chętnych oraz lista faktycznie wpisanych na listę adwokatów. W większości krajów Europy zawód ten oraz radcy prawnego to jedno i to samo zajęcie, łącznie z uprawnieniami i zasadami ubiegania się o wykonywanie zawodu. W Polsce wyraźnie oddziela się radcę prawnego od adwokata, choć ich uprawnienia w większości są tożsame z tą jedną i najważniejszą różnią, że tylko ten drugi ma prawo występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Poza tym ważnym rozróżnieniem w uprawnieniach, zarówno adwokat jak i radca prawny mogą: być reprezentantami mocodawcy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed Sądem Najwyższym. Niezwykle ważne dla potencjalnego klienta jest wiedzieć, do kogo się zwrócić ze swoją sprawą i kto będzie najbardziej odpowiednim reprezentującym. Warto dobrze zorientować się w temacie, zanim wybierze się prawnika, który właściwie i skutecznie pokieruje przedłożonymi dokumentami. Pamiętać należy, że ci najlepsi najczęściej są bardzo oblegani.