Honorarium

Honorarium

Kancelaria Prawna Stargard

Honorarium każdorazowo ustalane jest z Klientem w oparciu o specyfikę sprawy, nakład pracy przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych. Ustalenie wysokości wynagrodzenia odbywa się w oparciu o system ryczałtowy bądź według stawek godzinowych. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Przeciętny koszt porady prawnej to 100-150 zł netto. W sytuacji zlecenia Kancelarii Adwokackiej prowadzenia sprawy – koszty związane z udzieloną poradą prawną zaliczają się na poczet umówionego wynagrodzenia.