Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w kontekście praworządności w Polsceby

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Polski odnoszący się do kwestii Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sąd w Irlandii mając zadecydować czy w ramach procedury ENA przekazać stronie polskiej osobę podejrzaną o przestępstwa narkotykowe, zapytał Trybunał czy można w ogóle wątpić w praworządność innego kraju Unii i jakie może mieć to skutki. W dzisiejszym wyroku Trybunał wskazał, że można tą okoliczność badać a ponadto jeśli owo badanie potwierdzi wątpliwości – należy wstrzymać wykonanie takiego nakazu.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że w przypadku, gdy osoba wskazana w europejskim nakazie aresztowania sprzeciwia się swemu przekazaniu organowi sądowemu wydającemu nakaz i w tym kontekście powołuje się na istnienie systemowych lub ogólnych nieprawidłowości, które według niej mogą mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim oraz na prawo podstawowe tej osoby do rzetelnego procesu sądowego, wykonujący nakaz organ sądowy powinien w pierwszej kolejności dokonać – w oparciu o obiektywne, wiarygodne, dokładne i należycie uaktualnione informacje – oceny istnienia rzeczywistego ryzyka naruszenia takiego prawa w wydającym nakaz państwie członkowskim, związanego z brakiem niezawisłości sądów tego państwa członkowskiego, z uwagi na takie nieprawidłowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − 14 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>