Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, umów i opinii prawnych a także zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania, urzędami i innymi organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania nie tylko w Stargardzie Szczecińskim ale również na terenie województwa zachodniopomorskiego.

uczciwek-1

Oferowana pomoc prawna świadczona jest z zakresu:

  1. prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeń (obrona w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń, reprezentacja osób pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych i subsydiarnych)
  2. prawa karnego wykonawczego (sporządzanie wniosków o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary)
  3. prawa cywilnego, rzeczowego, spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie oraz uznanie niegodnym dziedziczenia)
  4. prawa rodzinnego (rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
  5. prawa administracyjnego (reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)

Nadto Kancelaria oferuje pomoc przedsiębiorcom zarówno w prowadzeniu działalności poprzez stałą obsługę prawną w postaci projektowania umów, wydawania opinii prawnych, reprezentacji przez wszystkimi sądami i urzędami, jak również pomaga w rejestracji podmiotów chcących taką działalność rozpocząć.